Ticaret ve Şirketler Hukuku

FATURA NEDİR?

1.Faturanın Mahiyeti Ticaret kanunu anlamında, fatura mal veya hizmet satan satıcının düzenlediği bir belgedir. Fatura sadece malların üretildiğini veya satılmaya hazır olduğunu gösterir, ispata yarar, ödeme aracı değildir. Fatura ile yapılan mal teslimlerinde ödeme aracı olarak fatura dikkate alınmamalı, teslim edilen malın bedelinin nakit, senet veya çek sureti ile tahsili yoluna gidilmelidir. 2.Faturadaki Malların Teslimi …

FATURA NEDİR? Devamı »

ÇEK NEDİR?

ÇEK NEDİR? Cezai Sorumluluk Çek kanununda yapılan en önemli değişikliklerden birisi karşılıksız çek keşide edenler hakkında yeniden cezai yaptırım getirilmiş olmasıdır. Çekin karşılıksız çıktığı tarihten itibaren 3 ay içinde icra mahkemesine yapılacak bir şikayet ile karşılıksız çek keşide edenler hakkında her bir çekle ilgili olarak, binbeşyüz güne kadar adli para cezasına hükmolunacaktır. Hükmedilecek adli para …

ÇEK NEDİR? Devamı »

BONO (TİCARİ HAYATTA KULLANILAN İSMİ İLE SENET) NEDİR?

1.Bono nedir, senetle aynı şey midir? Senet genel bir kavramdır, bono ise özel bir kavramdır. Senet resmi mahiyetteki hemen hemen tüm yazılı evraka verilen bir çatı isimdir, bu kapsamda çek, hisse senedi, noter senedi tapu senedi v.s. gibi resmi belgelerin hepsine senet denir. Mal karşılığı ödeme aracı olarak aldığımız belge ise Bono’dur. Bononun diğer adı …

BONO (TİCARİ HAYATTA KULLANILAN İSMİ İLE SENET) NEDİR? Devamı »

Scroll to Top